Ölmängd


Vi på Ölprovning Stockholm rekommenderar en provning som innehåller ca sju till nio st 12cl prover (ca 1 liter). Om du vill ha en mer omfattande ölprovning, föreslår vi starkt 8cl prover, då det blir en längre ölprovning.

Provar du öl hemma rekommenderar vi en måttlig ölmängd!